Adwokaci dla najmłodszych

Gmina Łask podpisała porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Współpraca ma na celu podwyższenie jakości kształcenia w łaskich placówkach oświatowych poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej innowacyjnego programu „Adwokaci dla najmłodszych” w zakresie wiedzy prawnej, ukierunkowanego na rozbudzenie zainteresowań uczniów łaskich szkół.