Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponuje się wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Załączniki: