Komunikat

W dniu 11 i 12 lipca 2019 r. (czwartek i piątek) Urząd Miejski w Łasku wydłuża godziny pracy Biura Obsługi Interesanta do godz. 17:00. w celu przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Burmistrz Łasku

/-/ Gabriel Szkudlarek

Załączniki: