Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezwykle ambitny projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”, który dofinansowała UE jest nieustannie realizowany. Zadanie nr 1 dotyczące „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasku”, które jeszcze kilka lat temu pozostawało w sferze odległych celów do realizacji jest faktem. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11 sierpnia 2017 roku podpisano umowę z Konsorcjum: UNIBEP S. A. z Bielska Podlaskiego; AQUACOMS Sp. z o.o. z Warszawy oraz INWATECH z  Budapesztu. Wartość kontraktu to aż 44 290 000 zł brutto.

Galeria: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni ścieków