Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn.

Załączniki: