Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Łask na lata 2019-2022

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
2 październik, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 (Cały dzień)
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask