System kanalizacji w Kolumnie zostanie rozbudowany

7 lutego w siedzibie MPWIK Sp. z o.o. w Łasku została podpisana umowa na Zadanie nr 2 „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna". 

Wartość kontraktu: 7 723 181,05 PLN brutto - Termin realizacji zadania - 12 miesięcy. 

Szczegółowa mapa inwestycji: http://eu.mpwik-lask.pl/Fig/Z2.pdf