Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2018 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
18 październik, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14