Zagrożenie dla upraw jabłoni

Publikujemy komunikat dotyczący zwalczania kwieciaka jabłkowca.

Załączniki: