Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania owocnicy jabłkowej.

Załączniki: